Paraplegija i kvadriplegija su nazivi za stanja koja nastaju kao posledica oštećenja kičmene moždine.

Kada oštećenje kičmene moždine nastane u vratnom delu kičmenog stuba nastaje kvadriplegija (oduzetost i gornjih i donjih ekstremiteta), dok oštećenje kimene moždine u grudnom i slabinskom delu ima za posledicu paraplegiju (oduzetost donjih ekstremiteta).

I najmanje oštećenje kičmene moždine može da dovode do gubitka osećaja i pokretljivosti ekstremiteta i osoba je najčešće primorana da koristi invalidska kolica.

Oštećenje kičmene moždine uglavnom nastaje zbog povrede kičmenog stuba .

Neki od najčešćih uzroka povrede su: skok u vodu, saobraćajne nesreće, padovi, povrede od vatrenog oružja i sl.

Takođe, oštećenja nastaju i zbog infektivnih oboljenja, virusnih infekcija kao i zbog razvijanja benignihi malignih tumora na nekom delu kičmene moždine.

Po završetku rehabilitacionog tretmana u rehabilitacionim centrima, počinje faza socijalne rehabilitacije koja podrazumeva vraćanje osobe u porodicui širu lokalnu zajednicu kao aktivnog učesnika.

Lično angažovanje i upornost važni su faktori uspeha u procesu prilagođavanjana život u kolicima, koji nije ni malo lako. Svetski trend je (trebalo bi da bude praksa i kod nas) da se paralelno sa rehabilitacijom sprovodi i socijalizacija, kao i da se porodica, prijatelji i sama osoba aktivno uključe u proces rehabilitacije.

Pored prilagođavanja na novi način života potrebno je iskoristiti potencijale kojima svaka ličnost rasplolaže i usmeriti ih na ostvarivanje što samostalnijeg i produktivnijeg života.

Sponzori